środa, 29 grudnia 2010

Java Code Review

Postanowilem utrwalic swoje ostatnie doswiadczenia w poszukiwaniu jakiegos prostego i funkcjonalnego narzedzia do tzw 'code review', czyli w tlumaczeniu na polski - 'oceny kodu' ?
Znalazlem jedno dobrze wygladajace narzedzie, niestety płatne: http://smartbear.com/docs/viewlets/CodeCollabDemo/CodeCollabDemo.html

Postanowiłem więc poszukać czegoś darmowego i znalazlem Java Code Reviewer (JCR). Postanowilem go zainstalowac i spróbowac jak działa.
Niestety na Windowsie po wielu trudach odpuściłem i przerzuciłem sie na Ubuntu 10.10 gdzie instalacja poszła szybko i bezboleśnie.
Potem już po wszystkim znalazłem strone: http://ostatic.com/blog/open-source-code-review-tools i zainteresowałem sie projektem Rietveld, ale o tym może w niedalekiej przyszłości będę jeszcze pisać. Tutaj chciałem przedstawić instalacje JCR.

Download


Zaczynamy od ściągnięcia JCR ze strony http://sourceforge.net/projects/jcodereview/files/
Następnie rozpakowujemy archiwum. U siebie rozpakowalem w folderze
/home/user/dev/jcr-0.7.2.1

Instalacja


Przy instalacji postepujemy zgodnie z instrukcja na stronie z niewielkimi zmianami.


 • Python

 • Sprawdzamy wersje Pythona. Najlatwiej wejsc do konsoli Pythona a wersja zostanie wyswietlona sama:

  user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ python
  Python 2.6.6 (r266:84292, Sep 15 2010, 15:52:39)
  [GCC 4.4.5] on linux2
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>>quit()


  JCR wymaga wersji 2.5+ (rekomendowana) zatem wszystko jest narazie OK.

  Nastenie dociagamy pozostale wymagane moduly.
 • Pysqlite

 • user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo apt-get install python-pysqlite2
  [sudo] password for user:
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Suggested packages:
  python-pysqlite2-doc python-pysqlite2-dbg
  The following NEW packages will be installed:
  python-pysqlite2
  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  Need to get 33.5kB of archives.
  After this operation, 168kB of additional disk space will be used.
  Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick/universe python-pysqlite2 i386 2.6.0-1 [33.5kB]
  Fetched 33.5kB in 0s (89.0kB/s)
  Selecting previously deselected package python-pysqlite2.
  (Reading database ... 143492 files and directories currently installed.)
  Unpacking python-pysqlite2 (from .../python-pysqlite2_2.6.0-1_i386.deb) ...
  Setting up python-pysqlite2 (2.6.0-1) ...
  Processing triggers for python-central ...


 • Pysvn


 • user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo apt-get install python-svn
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  The following extra packages will be installed:
  libapr1 libaprutil1 libsvn1
  Suggested packages:
  python-svn-dbg
  The following NEW packages will be installed:
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 python-svn
  0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  Need to get 1,389kB of archives.
  After this operation, 3,920kB of additional disk space will be used.
  Do you want to continue [Y/n]? y
  Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick/main libapr1 i386 1.4.2-3ubuntu1 [83.0kB]
  Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick-updates/main libaprutil1 i386 1.3.9+dfsg-3ubuntu0.10.10.1 [84.3kB]
  Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick/main libsvn1 i386 1.6.12dfsg-1ubuntu1 [839kB]
  Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick/main python-svn i386 1.7.2-3ubuntu1 [383kB]
  Fetched 1,389kB in 1s (1,074kB/s)
  Selecting previously deselected package libapr1.
  (Reading database ... 143504 files and directories currently installed.)
  Unpacking libapr1 (from .../libapr1_1.4.2-3ubuntu1_i386.deb) ...
  Selecting previously deselected package libaprutil1.
  Unpacking libaprutil1 (from .../libaprutil1_1.3.9+dfsg-3ubuntu0.10.10.1_i386.deb) ...
  Selecting previously deselected package libsvn1.
  Unpacking libsvn1 (from .../libsvn1_1.6.12dfsg-1ubuntu1_i386.deb) ...
  Selecting previously deselected package python-svn.
  Unpacking python-svn (from .../python-svn_1.7.2-3ubuntu1_i386.deb) ...
  Setting up libapr1 (1.4.2-3ubuntu1) ...
  Setting up libaprutil1 (1.3.9+dfsg-3ubuntu0.10.10.1) ...
  Setting up libsvn1 (1.6.12dfsg-1ubuntu1) ...
  Setting up python-svn (1.7.2-3ubuntu1) ...
  Processing triggers for libc-bin ...
  ldconfig deferred processing now taking place


 • easy_install


 • user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py--2010-12-29 13:01:31-- http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
  Resolving peak.telecommunity.com... 209.190.5.234
  Connecting to peak.telecommunity.com|209.190.5.234|:80... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 10285 (10K) [text/plain]
  Saving to: `ez_setup.py'


  100%[===================================================>] 10,285 38.0K/s in 0.3s


  2010-12-29 13:01:32 (38.0 KB/s) - `ez_setup.py' saved [10285/10285]


  Uruchamiamy skrypt

  user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo python ez_setup.py
  Downloading http://pypi.python.org/packages/2.6/s/setuptools/setuptools-0.6c11-py2.6.egg
  Processing setuptools-0.6c11-py2.6.egg
  Copying setuptools-0.6c11-py2.6.egg to /usr/local/lib/python2.6/dist-packages
  Adding setuptools 0.6c11 to easy-install.pth file
  Installing easy_install script to /usr/local/bin
  Installing easy_install-2.6 script to /usr/local/bin


  Installed /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/setuptools-0.6c11-py2.6.egg
  Processing dependencies for setuptools==0.6c11
  Finished processing dependencies for setuptools==0.6c11W reszcie instalujemy samo JCR

user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo easy_install -f . jcr


Potrwa to chwile, koncowe logi powinny wygladac podobnie do tych

Running python-openid-2.2.5/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-bwfet4/python-openid-2.2.5/egg-dist-tmp-xHPrM6
warning: no files found matching 'CHANGELOG'
warning: no files found matching '*.css' under directory 'doc'
warning: no files found matching '*.html' under directory 'doc'
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
Adding python-openid 2.2.5 to easy-install.pth file


Installed /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/python_openid-2.2.5-py2.6.egg
Finished processing dependencies for jcr


Instalujemy pysqlite

user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo easy_install pysqlite
Searching for pysqlite
Best match: pysqlite 2.6.0
Adding pysqlite 2.6.0 to easy-install.pth file

Using /usr/lib/python2.6/dist-packages
Processing dependencies for pysqlite
Finished processing dependencies for pysqliteGenerujemy plik konfiguracyjny dla JCR

user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo paster make-config jcr jcr.ini
Distribution already installed:
jcr 0.7.2.1 from /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/jcr-0.7.2.1.egg
Creating jcr.ini
Now you should edit the config files
jcr.iniUruchamiamy setup

user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo paster setup-app jcr.ini

i dostajemy blad o brakujacym module

ImportError: No module named profile; please install the python-profiler package

Zatem doinstalowujemy modul

user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo apt-get install python-profiler
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
python-doc
The following NEW packages will be installed:
python-profiler
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 41.2kB of archives.
After this operation, 233kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick/multiverse python-profiler all 2.6.6-0ubuntu1 [41.2kB]
Fetched 41.2kB in 0s (96.5kB/s)
Selecting previously deselected package python-profiler.
(Reading database ... 143579 files and directories currently installed.)
Unpacking python-profiler (from .../python-profiler_2.6.6-0ubuntu1_all.deb) ...
Setting up python-profiler (2.6.6-0ubuntu1) ...


i ponownie uruchamiamy setup

user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo paster setup-app jcr.ini

Na zapytania odpowiadamy twierdzaco:

----------------------------------------------------------------------
Checking and initialising JCR
----------------------------------------------------------------------
1. Confirm values read from the config file
Database URL: sqlite:////home/user/dev/jcr-0.7.2.1/jcr-sqlite.db
Base directory: /home/user/dev/jcr-0.7.2.1/var

Are these correct? [Y or N]: Y

----------------------------------------------------------------------
2. Checking database

- Attempting to connect...
... Connected OK

- Checking schema...

Warning: your database schema has not been created!

Would you like to have the schema created for you? [Y or N]: Y
Creating schema ...
... schema created OK

- Checking for superuser...

Warning: your database contains no superuser
Would you like a superuser created for you? [Y or N]: Y
... superuser created OK

Username: admin
Password: password0


----------------------------------------------------------------------
3. Checking directories

- Checking for directory existence...

Warning: the required directories do not exist under /home/user/dev/jcr-0.7.2.1/var
Would you like to have the directories created for you? [Y or N]: Y
... directories created OK
- Checking that directories are writeable...
... directory access OK

----------------------------------------------------------------------
4. Checking Version Control System external dependencies

VCS: Subversion .... OK
VCS: Local .... OK

----------------------------------------------------------------------
5. Checking for review projects

Your database is empty.
Would you like to have a sample review project created, so that you can play around with JCR? [Y or N]: Y
Inserting test project in database ...
... project inserted OK
Copying project files ...
... project files copied OK

----------------------------------------------------------------------
Congratulations - JCR should be ready to use!
Start JCR with the following command line:

paster serve /home/user/dev/jcr-0.7.2.1/jcr.ini


Uruchamiamy serwer

user@ubuntu1010desktop:~/dev/jcr-0.7.2.1$ sudo paster serve jcr.ini
/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/jcr-0.7.2.1.egg/jcr/model/systemuser.py:10: DeprecationWarning: the md5 module is deprecated; use hashlib instead
import md5, orm, project, fileaction, projectreviewer
Starting server in PID 2816.
serving on 0.0.0.0:5000 view at http://127.0.0.1:5000


Nastepnie w przegladarce odpalamy strone

http://127.0.0.1:5000

Logujemy sie jako admin/password0
Takie jest domyslne haslo i login administratora systemu.
Terac juz mozemy pobawic sie testowym projektem, ktory jest tworzony wraz z instalacja.

niedziela, 5 grudnia 2010

Podróże w GWT

Natchniony konferencją Google Developer Day rozpocząłem zgłębianie technologii Google. Zobaczymy czy i jak szybko minie mi ta fascynacja.

Na tapete wrzucam obecnie GWT i Android.

Wcześniej miałem już do czynienia z GWT ale w prostych aplikacjach. Tymczasem zamierzam podejść do tematu powaznie i na wstępie zabrałem się za zrozumienie MVP w GWT. Po drodze otarłem się o bibliotekę google-gin.

Swego czasu w Software Developer Journal (http://sdjournal.org/) ze stycznia 2010, który jest dostepny na stronie SDJ za darmo, pojawił się artykuł "Łatwiejsze programowanie interfejsów użytkownika opartych o GWT"

Próbowałem stworzyć opisaną tam aplikacje, niestety napotkałem na szereg utrudnień.

Pomijając szczegóły, wynikiem moich starań jest kompilujący się i działający projekt w Eclipse, który wrzuciłem na GitHuba (https://github.com/piczmar/SimpleMVP)

Google Developer Day 2010 Praga

Troche zajęło mi czasu zanim zebrałem sie żeby stworzyc własny blog.

Poniekąd inspiracją było właśnie wydarzenie które zmierzam tu opisać, gdyż zrobiło na mnie niemałe wrażenie. Chciałem się nim podzielić z innymi, a w jaki sposób dotrzeć do szerszego grona jeśli nie przez internet ;)

W Pradze zatrzymałem sie już w poniedziałek 15.11.2010 zeby troche pozwiedzać. Znalazłem całkiem przyzwoity hostel w samym centrum w dość niewygórowanej cenie ok 3oPLN za dobe - Emma Hostel.

Konferencja  odbyła sie we wtorek.

Organizatorzy na prawde się postarali.Pomijajac zawartosc merytoryczna szkoleń, o ktorej za chwile, na kazdej przerwie czekaly na uczestnikow przekaski a na zakonczenie bylo tyle tego ze nie sposob bylo przejesc. W menu znalazy sie makarony, dania miesne, nalesniki, salatki, owoce, wino, piwo, lody... dla kazdego cos milego :)

Wracajac do zawartosci tematycznej koferencji - na poczatku Eric Tholome wyglosil 'Keynote' w ktorym przedstil podstawowe 3 trendy rozwijane nastepnie przez pozostalych prelegantow tego dnia, a mianowicie: aplikacje mobilne, aplikacje dzialajace w chmurze i rozszerzenia dla Chrome.

Ponizej wyklady na ktorych bylem. Mam nadzieje ze niczego nie przekręciłem. Jesli tak to poprosze o poprawki :)

Google Web Toolkit (201):

Jak na poziom zaawansowany prezentacja raczej slaba. Omowienie podstawowych zalet GWT nad pisaniem aplikacji w JavaScripcie jak: lepsze debuggowanie, wylapywanie bledow w momencie kompilacji, kompilowanie do wydajniejszego JavaScript zajmujacego mniej miejca i dzialajacego pod kazda przegladarka.Warta byla zobaczenia chocby ze wzgledu na pokazanie nowinek jakie pojawily sie w versji 2.1, m.in zastąpienie dotychczasowego mechanizmu wywolan zdalnych procedur (RCP) przez tzw. RequestFactory

Google Chrome Extensions (101):

Bardzo dla mnie ciekawa prezentacja pokazujaca mozliwosci Chrome ze wszystkimi dobrodziejstwami jakie niesie HTML5.

Practical HTML5 (201):

Kontynuacja poprzedniego watku. Pokazano mozliwosci HTML5. To co dotychczas mozna bylo osiagnac tylko dzieki skomplikowanym JavaScript albo Flash teraz mozna w latwy sposob implementowac za pomoca nowego CSS3 i HTML.Niestety na chwile obezna poza Chrome żadna przegladarka bodajże nie wspiera nowej specyfikacji, ale pozostaje czekac majac nadzieje, ze nastapi to w niedlugim czasie.

Chrome Dev Tools (201):

Wbudowany w Google Chrome Development Tools daje mozliwosci debugowania ze wstawianiem brakpointow w kodzie HTML. Dodatkowo mozna obserwowac w przejrzysty sposob czy ladowania poszczegolnych komponentow strony i tym samym sprawdzic ktore elementy najbardziej drastycznie wplywaja na performance.

VC Investment For Your Company:

Ciekawy panel dyskusyjny. Zaproszeni goscie odpowiadali m. in. na takie pytania jak: co zrobic zeby organizacje Venture Capital zainteresowaly sie naszym projektem, jakich bledow sie wystrzegac.Padaly takie wskazowki jak wlasna analiza szczegolowa rynku i zadanie sobie takich pytan jak:

 • dlaczego moj pomysl jest lepszy od innych

 • jakie problemy rynku rozwiazuje

 • jak wiele osob cierpi na takie problemy

 • ile dokladnie pieniedzy potrzebujemy zeby zrealizowac przedsiewziecie.

Analiza powinna przynajmniej byc na poziomie dokladnego planu biznesowego.

CTO Avast opowiadal o poczatkach firmy w Czechach, jak to zostala zalozona przez biologa, fizyka jadrowego, ktorzy pierwszy raz napisali program aby wychwycic wirusa jaki pojawil sie na uczelni (nalezy pamietac ze w owym czasie wirusy nie byly tak rozpowszechnione). Nastepnie postanowili podzielic sie swoim rozwiazaniem z innymi i zaobserwowali ze istnieje popyt na tego typu rozwiazanie. Poczatkowo interes dobrze krecil się w czechach ale w momencie otwarcia rynku europejskiego, gdy wiekszosc czeskich klientow zostala wchłonięta przez zachodnie korporacje posiadajace wlasne rozwiazania antywirusowe, firma musiala zmienic polityke jesli nadal chciala się utrzymac na rynku, bowiem została postawiona przed olbrzymią konkurencją.

Co zrobila? Zaangażowala w wytwornie oprogramowania samych użytkownikow, ktorzy to sami tlumaczyli software na inne jezyki. Obecnie najwiekszym rynkiem dla Avast jest Francja. Czechy stanowia ok 3% zalosci klientow.

Google Apps Marketplace:Integrate and Sell Your Cloud Apps to Google Apps Customers (101)

W prezentacji uczestniczylem tylko do polowy po czym przenioslem sie na rownolegla:

Authentication on the World Wide Web (201):

Powodem przenosin bylo zbyt duze wnikanie w szczegoly implementacji OpenID w jez PHP, z ktorym srednio mam cos wspolnego. Natomiast ta druga, bardziej zaawansowana traktowala raczej problem Single Sign On koncepcyjnie, bez wnikania w szczegolne implementajce jezykowe.

Na koniec jak wspomnialem impreza - muzyka na zywo grana przez DJ przy akompaniamencie saksofonu, piwo, wino, slodkosci.

W czasie dni Google mozna bylo tez pobawic sie kilkoma modelami telefonow i padow z systemem Android. Najbardziej chyba przypadl mi do gustu samsung i9000 ze wzgledu na optymalna jak dla mnie czulosc ekranu dotykowego. Pozostale albo wymagaly duzego uzycia sily lub zbyt malego przez co sprawialy trudnosci w obsludze.

Zostal tez rozstrzygniety konkurs. Przez caly dzien mozna bylo zbierac kody i wysylac  (szkoda ze otwarta siec WIFI byla tak slaba ze moj telefon nie mogl z niej zrobic uzytku) a do wygrania byl zestaw Lego Mindstorms. Trafil do smialka, ktoremu udalo sie wyslac najwieksza liczbe kodow. Kody byly poukrywane w najdziwniejszych miejscach: na filarach, stolach, standach, mozna bylo tez je dostac w nagrode za aktywne udzielanie sie w prezentacjach i zadawanie pytan.

Niektore prezentacje byly tylko w jez. czeskim, jesli byly prowadzone przez lokalnych prelegentow. Szkoda bo bylo paru gosci z zagranicy.

Szkoda też ze nie udalo sei dotychczas zorganizowac GDG w polsce. Czekamy zatem kiedy to nastąpi.

Zdjęcia z konferencji: http://picasaweb.google.com/Marcin.Piczkowski/GoogleDeveloperDay2010Prague?authkey=Gv1sRgCIeKnomYy8jt6gE&feat=directlink