poniedziałek, 26 marca 2012

Grails + CloudFoundry z linii komendWykonujemy kolejne kroki:


grails create-app cloudfoundry_example
cd cloudfoundry_example
 edit: grails-app/conf/Config.groovy 
grails.plugin.cloudfoundry.username = "<your_username>"
grails.plugin.cloudfoundry.password = "<pass>"

Alternatywnie mozna te ustawienia zapisac w
USER_HOME\.grails\settings.groovy gdzie USER_HOME to katalog domowy uzytkownika.Wtedy jednak ustawienie wpisow na poziomie aplikacji (Config.groovy) jest ignorowane.


grails install-plugin cloud-support

grails install-plugin cloud-foundry
grails prod cf-push
grails prod cf-updatewiecej komend: 

grails cf-helpOdnośniki:
http://blog.swierczynski.net/2012/01/cloud-foundry-grails-lightning-fast-deployment/ 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza