sobota, 12 listopada 2011

Hello Spring na Micro Cloud Foundry

Oryginalny post który zainspirował mnie do spróbowania tego samemu można znaleść tutaj.

W poprzednim poście pokazałem jak skonfigurować Micro Cloud Foundry na systemie Ubuntu 11.10

Teraz uruchomimy na nim prostą aplikację Spring.

Najpierw ściągniemy ja z github.com
Do tego celu potrzebujemy zainstalowac Git:
sudo apt-get install git

Możemy też skorzystać z pluginu EGit w Eclipse. Ten defaultowo zainstalowany z Spring STS niestety wywalał u mnie błąd opisany tu. Dopiero zaciągnięcie EGita z http://download.eclipse.org/egit/updates-nightly dało efekt poprawnej pracy.

Ściągamy projekt w Eclipse:
File > Import i wybieramy Git > Projects from Git, następnie podajemy adres repozytorium: https://github.com/SpringSource/cloudfoundry-samples.git i wciskamy przycisk Clone.


Dalej Next aź do końca. Gdy repozytorium zostanie ściągnięte wychodzimy z wizarda, następnie wybieramy w menu File > Import
Maven > Existing Maven Projects
i nawigujemy do folderu hello-spring w ściągniętym z github repozytorium.


Wyczerpujący opis tego jak projekt został zbudowany znajduje się na oryginalnym blogu. Ograniczę sie tu do skompilowania i zdeployowania aplikacji na Micro Cloud Foundry.

1. Przeciągamy w Eclipse projekt z okna Package Explorer na znajdujący sie w oknie Servers server "VMWare Cloud Foundry". Nie musimy nawet go wcześniej budować Mavenem.W tym momencie aplikacja zostanie zdeployowana ale na konsoli pojawią sie błędy wynikające z braku skonfigurowanych dla niej serwisów, np bazy danych.

2. Klikamy prawym na serwerze i wybieramy Open. Otworzy sie panel sterowania:


Na zakładce Applications dodamy serwisy dla naszej aplikacji.

3. W sekcji Services klikamy w prawym górnym rogu na ikonę 'Add Service' i w nowym oknie wybieramy 'MySQL database service' i nazywamy go "hello-mysq". Klikamy 'Finish'.


Analogicznie dodajemy servisy
'hello-mongo' typu 'MongoDB NoSQL Store'
'hello-rabbit' typu 'RabbitMQ messaging service' i
'hello-redis' typu 'Redis key-value store service'.

4. Teraz możemy kliknąć na naszą aplikację w sekcji 'List of currently deployed applications.' następnie z sekcji 'Services' przeciągnąć 'hello-mysql' do sekcji 'Application Services' po prawo.Uruchamiamy aplikację, obserwujemy że na konsoli nie ma już żadnych błędów. Wynik działania aplikacji można zobaczyć na lokalnie na stronie:
http://hello-spring.piczkowski.cloudfoundry.me/Prosto i przyjemnie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza