piątek, 30 września 2011

Eclipse z Github

Github to serwer służący do współdzielenia kodu wykorzystujący system kontroli wersji Git.
Github jest darmowy dla publicznych projektów. Jeśli chcemy aby nasz projekt nie był widoczny dla pozostałych użytkowników musimy już wykupić miesięczny abonament (w najtańszej wersji mini kosztuje $7).

Jak z tego korzystać. Opiszę przypadek wykorzystania pluginu Eclipse EGit.
Możemy go doinstalować z update site (menu Help > Install New Software...): http://download.eclipse.org/egit/updates

Następnie, gdy już zainstalowaliśmy EGit w oknie Package Explorera klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy 'Import' a następnie Git > Projects from GitW oknie klikamy 'Next' i w nowo otwartym oknie przycisk 'Clone'
Wypełniamy parametru dostępu do reposytorium na Github.
Parametry te można wyciągnąć z informacji projektu na Github jeśli mamy do niego dostęp. W menu Dasboard nawigujemy do wybranego repozytorium. Tam wybieramy opcje połączenia przez httpPrzeklejamy widoczny URI do Eclipse. Automatycznie wypełniają sie pozostałe pola.Wypełniamy tylko hasło, którym logujemy sie do Github i potwierdzamy 'Next'.Wybieramy gałąź 'master' i potwierdzamy 'Next'.

Wybieramy miejsce, gdzie zostanie stworzona lokalna kopia repozytorium.Potwierdzamy 'Finish'.

Następnie wybieramy stworzone repozytoriumPrzechodzimy do kolejnego kroku, gdzie wybieramy 'Use the New Project wizard'W zależności od typu naszego projektu wybieramy odpowiedni projekt. W naszym przykładowym przypadku Groovy project.
W wizardzie New Project podajemy nazwę projektu i klikamy 'Finish'Źródła projektu zostaną ściągnięte z Github i nowy projekt utworzony.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza